» Non-Financial

Company Directors
Cố vấn doanh nghiệp
Tin tức và TCBC
Giao dịch cổ đông lớn
Cổ đông lớn
Công ty con Lịch và sự kiện
Các công ty đổi tên
Các công ty đổi trạng thái

» Analyst Spreadsheet

Quick View(PDF)
Trader(PDF)
Dossier(PDF)
Download Analyst Template
Analyst Spreadsheet
Download Master Template
Annual Master Spreadsheet
Quarterly Master Spreadsheet
Annual & Quaterly Master Spreadsheet
Valuation Model Template
Valuation Model Spreadsheet
Business Risk(PDF)
Credit Metrics(PDF)
Annual Reports

Để biết thêm các thông tin về các dịch vụ, sản phẩm cũng như hiểu rõ hơn vì sao các giải pháp dịch vụ khách hàng của WVB không chỉ giảm được chi phí cho khách hàng mà còn nâng cao sự hài lòng từ phía khách hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: .

JIANGSU ROAD DAMPING TECHNOLOG

Mã WVB : CHN000043263 Quốc gia : People's Republic of China
Ngành công nghiệp SIC : PROF EQ & SUPPLY-WHSL, NEC (5049) ISIN : N/A
Ngành công nghiệp FTA : DIV'D INDUSTRIAL MANUFACTURING (591)  
Company status: ACTIVE  

» Hồ sơ tổng công ty :

Profile in brief:
The Company is mainly engaged in james lag damper, hydraulic damper, buckling restrained brace, hysteretic dampers and tuned mass damper of product design, production and sales.
Số điện thoại : 86 0519 8318 8576 Số Fax : 0519 8318 8323
Chủ tịch : MIN ZHANG Kiểm toán : BDO CHINA SHU LUN PAN CPAS LLP
Tổng giám đốc / Giám đốc điều hành : N/A

» Những chỉ số chính

Net Profit Margin (%) 25.43  
Operating Margin (%) 29.72  
Return on Assets (%) 24.44  
Return on Equity (%) 43.81  
Employees 94  

» Chỉ số tài chính

  Annual (2018)
Income Statement
('000 CNY )
Sales/Total Revenue 83,853  
EBITDA 24,011  
EBIT 25,022  
Net Income 21,324  
Balance Sheet
( '000 CNY)
Total Current Assets 93,393  
Total Assets 102,821  
Current Liabilities 43,490  
Total Liabilities & Debt 43,490  
Total Equity 59,331  
Cashflow
( '000 CNY)
Net Income/Staring Line 21,324  
Cash from Operating 15,910  
Cash from Investing -3,355  
Cash from Financing -538  
Cash & Equivalent Yr End 17,222