» Financial database

Gateway to company details Access a wide range of information from financials to shareholdings and directors dealing

» Reports Service

Unravel the essentials The functionality of our smart reports helps users make informed decision

» Online Archives

Source for reports and news A library of current and historical company financial report and news

» Support Solutions

Expedite your analyses Eliminate the cumbersome task of spreading financial statements, get useful applications

For all products and/or service inquiries or to learn more about how WVB customer service solutions can reduce your service costs while increasing customer satisfaction, email us at .

AGELLIS Group AB (publ.) Bokslutskommuniké januari - december 2009

THU 2010 11 FEB 09:07:AM (GMT: THU 2010 11 FEB 08:07:AM)
HUGIN

AGELLIS Group AB              AGELLIS Group AB (publ.)
          Bokslutskommuniké januari - december 2009

 * Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 13,4 (14,1) MSEK och
  för fjärde kvartalet till4,1 (4,7) MSEK.
 * Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till -2,4
  (-7,6) MSEK och för fjärde kvartalet till -0,1 (-0,4) MSEK
 * Resultatet för perioden uppgick till -5,9 (-10,3) MSEK och för fjärde
  kvartalet till -1,2 (-1,2) MSEK
 * Resultatet per aktie uppgick för perioden uppgick till -0,37 (-0,66)* SEK
  och för fjärde kvartalet till -0,08 (-0,08)* SEK
 * Likvida medel, inklusive beviljade krediter, uppgick till 5,8 (1,1) MSEK vid
  utgången av fjärde kvartalet.
 * Orderstocken vid periodens slut uppgick till 2,1 (4,0) MSEK.


* Resultatet per aktie för fjärde kvartalet och helåret 2009 har ändrats jämfört
med bokslutskommunikén för 2008
beroende på genomförd nyemission.


VD:s kommentar:
2009 fick ett intensivt avslut för Agellis med sista kundbesöket dagarna precis
före julafton. Intresset för bolagets produkter är, som tidigare kommunicerats,
större än på länge. Vi har också märkt en tydlig öppning på marknaderna för
andra metaller, inte bara stål som varit Agellis huvudmarknad sedan bolaget
startade. Under 2010 kommer sannolikt cirka en tredjedel av omsättningen komma
från "nonferrous" kunder.

Under fjärde kvartalet sålde och levererade Agellis ett EMLI-system (EMLI Ms)
till ett kopparverk i Nordamerika. Koppargjutning är en ny applikation för
Agellis och mycket av erfarenheten från mätinstrument för stålindustrin kommer
att kunna användas för att sälja instrument för optimering av produktion av
andra metaller, exempelvis koppar.

Under december tog Agellis en uppföljningsorder på hyra av ett andra EMLI-system
(EMLI SIL) till en skandinavisk ståltillverkare, hos vilken Agellis kört en
trial under tredje kvartalet. Detta innebär att kunden inom kort kommer att ha
två EMLI-system i drift. I processer där flera EMLI-system utnyttjas för
processoptimering, uppnås synergieffekter vilka leder till ytterligare
produktivitetshöjningar.

Agellis genomförde under december månad en nyemission med företräde för
befintliga aktieägare. Intresset för att deltaga i emissionen var stort vilket
medförde att emissionen övertecknades kraftigt.

2009 inleddes svagt men slutade i positiv anda. Omsättningen under första
halvåret på 4,9 MSEK kan jämföras med en omsättning på 8,5 MSEK under andra
halvåret.


AGELLIS Group AB (publ.) är ett svenskt företag som utvecklar och säljer
innovativa produkter och lösningar till globala metallproducenter. Agellis
produkter möjliggör ökad automation i tillverkningsprocessen. Agellis har kunder
i hela världen, inklusive Sandvik Materials Technology i Sverige, ArcelorMittal
i USA och Europa samt POSCO i Korea. Agellis grundades 2002 av Christer Fåhraeus
som genom Fårö Capital också är största
investerare och ägare.
Agellis är listat på First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som
Certified Adviser.
www.agellis.com 

(Mer info följer i pdf-filen)[HUG#1383372]

  Bokslutskommuniké: http://hugin.info/139769/R/1383372/342242.pdf